De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ook wel modernisering Ziektewet genoemd, heeft als doel om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers terug te dringen. Bij tijdelijke arbeidskrachten die ziek uit dienst gaan, is langdurig verzuim nog steeds erg hoog. Zij zorgen voor de helft van de instroom in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) terwijl ze minder dan een kwart van het werknemersbestand vormen. De overheid heeft nu dus ook beleid gericht op terugdringing van het ziekteverzuim en instroom WIA voor deze groep vangnetters.

De kosten voor de uitvoering zijn vanaf 1 januari 2014 gebaseerd op de uitkeringslasten van de vangnetters in het verleden en versleuteld in een Werkhervattingskas premie.

Middels deze premie betaalt u als werkgever voor de medewerkers die ziek uit dienst gaan (ook bij vertrek in de proeftijd en bij een contract voor bepaalde tijd!) én voor ex-medewerkers die ziek worden binnen 28 dagen na het dienstverband en aanspraak maken op een ziektewet uitkering.

De premiecomponent voor de Ziektewet lasten in de Werkhervattingskas is afhankelijk van de omvang van uw bedrijf.

Premieplichtig loon onder € 307.000,00 per jaar Volledig sectorale premie
Premieplichtig loon tussen € 307.000,00 en € 3.070.000,00 per jaar Gewogen gemiddelde van sectorale en individuele premie (lineair)
Premieplichtig loon boven € 3.070.000,00 per jaar Volledig individuele premie

Klant aan het woord

De verzuimbegeleiding van al onze medewerkers hebben wij uitbesteed aan ReFit. Door het eigenrisicodragen krijgen we de kosten van verzuim veel beter inzichtelijk en ReFit neemt ons veel werk uit handen

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie