Verzuimbegeleiding

Nadat wij uw ziekmelding ontvangen hebben, starten wij direct onze verzuimbegeleiding op. De casemanager kan telefonisch of via een huisbezoek contact met u leggen. Na dit eerste contact kunnen vervolgafspraken gemaakt worden. Er zijn rechten en plichten die in uw verzuimreglement zijn toegelicht. Houdt u zich niet aan de regels dan kan dat gevolgen hebben voor uw loondoorbetaling of uitkering. De afspraken die wij met uw maken zijn bindend. Wij verwachten dat u er alles aan doet om uw mogelijkheden te benutten. Zo bent u verplicht om zo spoedig mogelijk aan het werk te gaan dat u nog wel kunt, ondanks uw ziekte.