EigenRisicodragen Ziektewet, laatste instapmoment 2021

Op 1 april 2021 is de deadline voor het aanvragen van het EigenRisicodragen voor de Ziektewet. Na toestemming van de Belastingdienst hoeft u dan vanaf 1 juli 2021 geen Ziektewet premie meer af te dragen. Deze premiecomponent maakt een belangrijk onderdeel uit van de berekening van uw kostprijs. Zoals u weet, heeft dit percentage te maken met de effectiviteit van de inzetbaarheid van uw (flex)personeel.

Direct financieel voordeel halen

Wij adviseren u om een calculatie te maken om te beoordelen of het ‘loont’ om EigenRisicodrager voor de Ziektewet te worden. Naast het directe financiële voordeel, zijn er meer voordelen aan het EigenRisicodragen Ziektewet verbonden. De belangrijkste is natuurlijk dat u als eigenrisicodrager meer vat heeft op de verzuimbegeleiding van uw werknemers. Door het snel inzetten van interventies, zal het verzuim korter duren en daarmee de schade beperken. Ook uw werknemers zullen goede verzuimbegeleiding ervaren als het uitvoeren van goed werkgeverschap.

Hoe wordt u eigenrisicodrager?

Hoe wordt ik Eigenrisicodrager Ziektewet? Er zijn twee instapmomenten per jaar om Eigenrisicodrager Ziektewet te worden, namelijk per 1 januari en per 1 juli. Daarvoor moet uw aanvraag wel tijdig bij de Belastingdienst ingediend zijn. De aanvraagtermijn bedraagt 3 maanden zodat u de Belastingdienst, respectievelijk voor 2 oktober dan wel voor 1 april van uw voornemen in kennis moet hebben gesteld. ReFit ontzorgt u hierbij graag en regelt alle noodzakelijke wettelijke verplichtingen.

Kies voor goede verzuimbegeleiding

Wilt u advies over de aanvraag Eigenrisicodragen Ziektewet, neem dan contact met ons op. Kies voor een goede verzuimbegeleiding van ReFit en beloon uw organisatie met alle voordelen. Maak een afspraak of neem contact op. Wij helpen u graag.

Klant aan het woord

De rapportages uit het gebruiksvriendelijke verzuimsysteem geven ons inzicht in ons ziekteverzuim. ReFit is laagdrempelig en er zijn korte communicatielijnen. Ik voel hun persoonlijke aandacht en betrokkenheid.
De verzuimbegeleiding van al onze medewerkers hebben wij uitbesteed aan ReFit. Door het eigenrisicodragen krijgen we de kosten van verzuim veel beter inzichtelijk en ReFit neemt ons veel werk uit handen