Wat is Eigenrisicodragen Ziektewet?

Wanneer het contract van een werknemer afloopt tijdens ziekte, neemt UWV de verzuimbegeleiding en uitbetaling van het ziekengeld over. De kosten van verzuim ziet u terug op de beschikking van de Belastingdienst onder de werkhervattingkas premiecomponent ZW-lasten en bij langdurige arbeidsongeschiktheid ook op de premiecomponent WGA-lasten Flex. Als u eigenrisicodrager voor de Ziektewet wordt, hoeft u minder premie af te dragen en kunt u zelf de regie voeren over de verzuimbegeleiding. ReFit neemt u veel werk uit handen. Onze specialisten zullen het recht, de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering vaststellen. Zo houdt u zicht op de kosten van verzuim. Door de schadelast te beperken maakt u meer marge!

Hoe wordt u eigenrisicodrager?

Hoe wordt ik Eigenrisicodrager Ziektewet? Er zijn twee instapmomenten per jaar om Eigenrisicodrager Ziektewet te worden, namelijk per 1 januari en per 1 juli. Daarvoor moet uw aanvraag wel tijdig bij de Belastingdienst ingediend zijn. De aanvraagtermijn bedraagt 3 maanden zodat u de Belastingdienst, respectievelijk voor 2 oktober dan wel voor 1 april van uw voornemen in kennis moet hebben gesteld. ReFit ontzorgt u hierbij graag en regelt alle noodzakelijke wettelijke verplichtingen.

Wat zijn de voordelen van eigenrisicodragen?

U krijgt direct een besparing door lagere premies af te dragen. Door de verzuimbegeleiding en de administratieve lasten uit te besteden aan ReFit, houdt u meer tijd over voor uw eigen bedrijfsactiviteiten. Door de optimale begeleiding bespaart u op uw verzuimkosten en door inzicht in het verzuim houdt u maximale grip zodat de besparing duurzaam is. Uw werknemers worden persoonlijk begeleid en wij zorgen voor een snelle terugkeer in het arbeidsproces.