Ziek, wat nu

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze. Misschien kunt u door uw ziekte gedeeltelijk of helemaal niet werken. Meld u zo snel mogelijk ziek bij uw werkgever. Zodra wij de ziekmelding van uw werkgever ontvangen hebben, starten wij onze verzuimbegeleiding op. Uw werkgever heeft met u een verzuimreglement afgesproken. Hierin zijn afspraken opgenomen en uw rechten en plichten nader toegelicht.

Hoe ziekmelden

U moet zich ziekmelden bij uw werkgever. Uw werkgever geeft uw ziekmelding aan ons door. U kunt zich dus niet bij ons ziekmelden.

Hoe beter melden

Zodra u beter bent moet u dat direct bij ons melden. Als u weer beter bent dan stoppen uw verplichtingen in het kader van re-integratie.

Verzuimbegeleiding

Nadat wij uw ziekmelding ontvangen hebben, starten wij direct onze verzuimbegeleiding op. De casemanager kan telefonisch of via een huisbezoek contact met u leggen. Na dit eerste contact kunnen vervolgafspraken gemaakt worden. Er zijn rechten en plichten die in uw verzuimreglement zijn toegelicht. Houdt u zich niet aan de regels dan kan dat gevolgen hebben voor uw loondoorbetaling of uitkering. De afspraken die wij met uw maken zijn bindend. Wij verwachten dat u er alles aan doet om uw mogelijkheden te benutten. Zo bent u verplicht om zo spoedig mogelijk aan het werk te gaan dat u nog wel kunt, ondanks uw ziekte.