ReFit doet alles wat in haar vermogen ligt om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Ook als u vindt dat u door onze medewerkers onheus bejegend wordt, kunt u een klacht indienen. Wij zullen elke klacht serieus en adequaat behandelen.

WANNEER KUNT U EEN KLACHT INDIENEN

U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over de manier waarop ReFit u heeft behandeld. Klachten die gaan over gebeurtenissen die ouder zijn dan 1 jaar, worden echter niet door ReFit in behandeling genomen.

HOE MOET U EEN KLACHT INDIENEN

U kunt een klacht alleen schriftelijk indienen. U kunt deze richten aan:

ReFit B.V.
T.a.v. de klachtenambassadeur
Aphroditestraat 5
5047 TW Tilburg

De schriftelijke klacht dient van een handtekening te worden voorzien en moet in het Nederlands zijn. De klacht moet tevens een dagtekening, naam, burgerservice nummer en adresgegevens van de indiener bevatten alsmede een omschrijving van de klacht.

Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, wordt deze in behandeling genomen. U ontvangt van ons binnen 1 week een bevestigingsbrief en binnen 4 weken zullen wij u een gemotiveerde reactie sturen.

Wij hopen dat u het ons laat weten als u niet tevreden bent over de dienstverlening van ReFit. Alleen zo kunnen wij een oplossing proberen te vinden en onze dienstverlening optimaliseren.