De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ook wel modernisering Ziektewet genoemd, heeft als doel om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers terug te dringen. Bij tijdelijke arbeidskrachten die ziek uit dienst gaan, is langdurig verzuim nog steeds erg hoog. Zij zorgen voor de helft van de instroom in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) terwijl ze minder dan een kwart van het werknemersbestand vormen. De overheid heeft nu dus ook beleid gericht op terugdringing van het ziekteverzuim en instroom WIA voor deze groep vangnetters.

U krijgt direct een besparing door lagere premies af te dragen. Door de verzuimbegeleiding en de administratieve lasten uit te besteden aan ReFit, houdt u meer tijd over voor uw eigen bedrijfsactiviteiten. Door de optimale begeleiding bespaart u op uw verzuimkosten en door inzicht in het verzuim houdt u maximale grip zodat de besparing duurzaam is. Uw werknemers worden persoonlijk begeleid en wij zorgen voor een snelle terugkeer in het arbeidsproces.

De verplichtingen die uit wet- en regelgeving voortvloeien zijn een zware administratieve last. Naleving van die procedures is niet eenvoudig. De professionals van ReFit zijn deskundig in deze complexe, telkens aan verandering onderhevige, wet- en regelgeving. Door onze verzuimbegeleiding zullen zieke werknemers eerder en gemotiveerder weer gaan werken. Daarmee bespaart u kosten voor het betalen van vervanging en re-integratie trajecten. ReFit kan u ook ondersteunen in het optimaliseren van uw verzuimbeleid en door het introduceren van verzuimreglementen.

De professionals van ReFit staan dagelijks voor u klaar om u te helpen met verzuimadvies, preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Zo kunt u zich bezig houden met uw onderneming én heeft u gespecialiseerde kennis in huis. ReFit werkt met een geavanceerd verzuimsysteem waarmee u online inzicht in uw verzuim krijgt. U kunt op verschillend aggregatieniveau rapportages inzien maar ook op case niveau de verzuimbegeleiding volgen. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de rechten en plichten van de werknemer alsmede inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Onze doelstelling is om u van uitstekende verzuimservice te voorzien. Door strakke verzuimprotocollen te hanteren, kunnen we de continuïteit van uw onderneming garanderen. Wij kunnen u helpen uw verzuimdrempel te verhogen zodat de verzuimbehoefte teruggedrongen én de verzuimgelegenheid beperkt wordt.

ReFit verzorgt trainingen of workshops over verzuim met de focus op beheersen en beperken. Ook komen thema's als verzuimachtergronden, kosten en besparingen, preventie en wettelijke ontwikkelingen aan bod.

Onze actieve verzuimbegeleiding start al op de eerste dag dat u een ziekmelding doet. Onze specialisten krijgen aan de hand van een vragenlijst, inzicht in de verzuimoorzaak en bepalen welke vervolgactie ingezet moet worden. Zo kunnen we uw werknemer gericht ondersteunen om zo snel mogelijk naar duurzaam herstel te begeleiden. Voor iedere verzuimsoort hebben we een specifieke aanpak. Het regelmatige contact wordt niet als controle, maar door uw werknemers meer ervaren als meerwaarde voor herstel.

Klant aan het woord

De verzuimbegeleiding van al onze medewerkers hebben wij uitbesteed aan ReFit. Door het eigenrisicodragen krijgen we de kosten van verzuim veel beter inzichtelijk en ReFit neemt ons veel werk uit handen

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie