Hoe gaat u straks de rekening betalen?

Door de stijging van de Ziektewet lasten zal de gemiddelde premie volgend jaar ook gaan stijgen. Het UWV heeft berekend dat 68% van de bij UWV verzekerde werkgevers te maken zullen krijgen met een premie stijging.

Ook uw sector zal meestijgen

Van alle sectoren zullen 45 van de 67 te maken krijgen met een premiestijging. Het is niet ondenkbaar dat ook in de komende jaren er een flinke stijging van de premie zal zijn. Immers, de Coronacrisis heeft voor Nederland ongekende economische gevolgen. Naast de oplopende uitkeringslast zullen de premie inkomsten achterblijven omdat de loonsommen lager uit zullen vallen. Deze twee componenten zullen direct merkbaar zijn in de vaststelling van de Werkhervattingskas (Whk) premie.

Trend zet door: premie stijgt

UWV heeft ervoor gekozen om de premie verder te laten stijgen en daarmee de trend van de afgelopen jaren voort te zetten. Er is inmiddels sprake van een negatief vermogen. Een werkgever die eigenrisicodrager voor de Ziektewet wordt, kan de staartlasten bij UWV achterlaten. Saillant detail is dat deze gefinancierd worden uit de Whk.

Waar moet u rekening mee houden?

Er zitten veel voordelen aan eigenrisicodrager worden. De belangrijkste is natuurlijk dat een eigenrisicodrager geen werkgeverspremies afdraagt. Kiest u echter voor de goede verzuimbegeleiding van ReFit, dan zitten er nog veel meer voordelen aan.

Eigenrisicodrager worden of niet: het is een lastige doch reële vraag. Vooral nadat op 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans in is gegaan. En omdat we begrijpen dat u een gefundeerde keuze wilt maken, willen we u graag van advies voorzien. Met onze brede kennis en ervaring kunnen wij uw organisatie altijd voorzien van een passend advies. Wanneer u meer wilt weten, neemt u gerust contact met ons op.

Klant aan het woord

De rapportages uit het gebruiksvriendelijke verzuimsysteem geven ons inzicht in ons ziekteverzuim. ReFit is laagdrempelig en er zijn korte communicatielijnen. Ik voel hun persoonlijke aandacht en betrokkenheid.
De verzuimbegeleiding van al onze medewerkers hebben wij uitbesteed aan ReFit. Door het eigenrisicodragen krijgen we de kosten van verzuim veel beter inzichtelijk en ReFit neemt ons veel werk uit handen