Verzuimspecialist voor duurzame inzetbaarheid

ReFit is de verzuimspecialist voor uw arbodienstverlening. Met een breed netwerk van professionals zetten wij ons elke dag in voor een duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Daarnaast adviseren wij uw onderneming voor het aanvragen van het EigenRisicodragen voor de Ziektewet om de fiscale voordelen te behalen.

EigenRisicodragen Ziektewet, laatste instapmoment 2021

Op 1 april 2021 is de deadline voor het aanvragen van het EigenRisicodragen voor de Ziektewet. Na toestemming van de Belastingdienst hoeft u dan vanaf 1 juli 2021 geen Ziektewet premie meer af te dragen. Deze premiecomponent maakt een belangrijk onderdeel uit van de berekening van uw kostprijs. Zoals u misschien weet, heeft dit percentage te maken met de effectiviteit van de inzetbaarheid van uw (flex)personeel.

Direct financieel voordeel halen

Wij adviseren u om een calculatie te maken om te beoordelen of het ‘loont’ om EigenRisicodrager voor de Ziektewet te worden. Naast het directe financiële voordeel, zijn er meer voordelen aan het EigenRisicodragen Ziektewet verbonden. De belangrijkste is natuurlijk dat een Eigenrisicodrager geen werkgeverspremie voor de ziektewet afdraagt, daarnaast heeft u meer controle over uw verzuimbegeleiding. Hierdoor heeft u meer inzicht in het proces, wat leidt tot sneller resultaat.

Hoe wordt u eigenrisicodrager?

Er zijn twee instapmomenten per jaar om Eigenrisicodrager Ziektewet te worden, namelijk per 1 januari en per 1 juli. Daarvoor moet uw aanvraag wel tijdig bij de Belastingdienst ingediend zijn. De aanvraagtermijn bedraagt 3 maanden zodat u de Belastingdienst, respectievelijk voor 2 oktober dan wel voor 1 april van uw voornemen in kennis moet hebben gesteld. ReFit ontzorgt u hierbij graag en regelt alle noodzakelijke wettelijke verplichtingen.

Verzuimpreventie geeft u nog meer voordeel

Naast alle fiscale voordelen kunt u nog meer voordeel behalen. Door middel van goede verzuimpreventie en begeleiding heeft u vitalere medewerkers en een hogere inzetbaarheid. Dit betekent meteen meer omzet voor uw organisatie. Investeer in verzuimpreventie en u zult zien dat het naast gezondere medewerkers ook een positief effect heeft op uw resultaat.

  • Vitalere medewerkers
  • Hogere inzetbaarheid van medewerkers
  • Hogere omzet voor uw organisatie

Wilt u advies over de aanvraag Eigenrisicodragen Ziektewet, neem dan contact met ons op. Kies voor een goede verzuimbegeleiding van ReFit en beloon uw organisatie met alle voordelen. Wij helpen u graag.

Klant aan het woord

De rapportages uit het gebruiksvriendelijke verzuimsysteem geven ons inzicht in ons ziekteverzuim. ReFit is laagdrempelig en er zijn korte communicatielijnen. Ik voel hun persoonlijke aandacht en betrokkenheid.
De verzuimbegeleiding van al onze medewerkers hebben wij uitbesteed aan ReFit. Door het eigenrisicodragen krijgen we de kosten van verzuim veel beter inzichtelijk en ReFit neemt ons veel werk uit handen