Werkhervattingskas en de beschikking WHK van de Belastingdienst

De Werkhervattingskas en de beschikking WHK van de Belastingdienst.

De jaarlijkse vaststelling van de WHK premie is weer op de deurmat gevallen. Deze maakt een belangrijk onderdeel uit van de berekening van uw kostprijs. Zoals u weet, heeft dit percentage te maken met de effectiviteit van de inzetbaarheid van uw (flex)personeel.

 

Verlaag uw lasten

Wij adviseren u om deze beschikking goed te controleren op juistheid. Indien nodig maakt u bezwaar tegen de beschikking en dan zal de Belastingdienst u de onderliggende stukken ter beschikking stellen. U weet waarschijnlijk ook dat u vóór 1 april 2021, de aanvraag voor Eigenrisicodragen Ziektewet kunt doen en dat uw premiecomponent voor ZW lasten dan op nihil gesteld worden.

 

Wat is Eigenrisicodragen Ziektewet?

Wanneer het contract van een werknemer afloopt tijdens ziekte, neemt UWV de verzuimbegeleiding en uitbetaling van het ziekengeld over. De kosten van verzuim ziet u terug op de beschikking van de Belastingdienst onder de werkhervattingkas premiecomponent ZW-lasten en bij langdurige arbeidsongeschiktheid ook op de premiecomponent WGA-lasten Flex. Als u eigenrisicodrager voor de Ziektewet wordt, hoeft u minder premie af te dragen en kunt u zelf de regie voeren over de verzuimbegeleiding. ReFit neemt u veel werk uit handen. Onze specialisten zullen het recht, de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering vaststellen. Zo houdt u zicht op de kosten van verzuim. Door de schadelast te beperken maakt u meer marge!

 

Hoe wordt u eigenrisicodrager?

Hoe wordt ik Eigenrisicodrager Ziektewet? Er zijn twee instapmomenten per jaar om Eigenrisicodrager Ziektewet te worden, namelijk per 1 januari en per 1 juli. Daarvoor moet uw aanvraag wel tijdig bij de Belastingdienst ingediend zijn. De aanvraagtermijn bedraagt 3 maanden zodat u de Belastingdienst, respectievelijk voor 2 oktober dan wel voor 1 april van uw voornemen in kennis moet hebben gesteld. ReFit ontzorgt u hierbij graag en regelt alle noodzakelijke wettelijke verplichtingen.

 

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of wilt u meer informatie ontvangen over de voordelen van het eigenrisicodragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Klant aan het woord

De rapportages uit het gebruiksvriendelijke verzuimsysteem geven ons inzicht in ons ziekteverzuim. ReFit is laagdrempelig en er zijn korte communicatielijnen. Ik voel hun persoonlijke aandacht en betrokkenheid.
De verzuimbegeleiding van al onze medewerkers hebben wij uitbesteed aan ReFit. Door het eigenrisicodragen krijgen we de kosten van verzuim veel beter inzichtelijk en ReFit neemt ons veel werk uit handen